Tấm thạch anh

  • Mã sản phẩm: 3-2382-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 765,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: □10-10
Size (mm): 10 x 10
Thickness (mm): 10
Quantity: 1 sheets
Material: Melted quartz glass
Cut tolerance: (Outer dimension) ±0.1mm
End face: Grain, Thread chamfering finish