Tấm nhựa bảo vệ mắt

  • Mã sản phẩm: 3-7601-02
  • Quy cách (Đóng gói): 2 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 72,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Quantity : 1 bag (2 pieces)
Material : PET (polyethylene terephthalate)
Color: clearing