Tấm loại bỏ tĩnh điện

  • Mã sản phẩm: 9-5322-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 1,529,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Microfiber Nonwoven Fabric (surface/conductive polymer reaction formation)
Surface resistance value: 3 x 10^4Ω/sq
Model number: SD-50100
Size (mm): 500 x 1000