Tấm dính cho con lăn dính bụi Roller Transfer Sheet Film 10 Pieces

  • Thương hiệu: ASPURE (AS ONE)
  • Mã sản phẩm: 1-4800-52
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 5,789,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: PE (polyethylene) film, Acrylic adhesive paper
Adhesive power: 600g/25mm
Sheet thickness: 80μm
Size (mm): 195 x 335
Quantity: 1 box (50 layers/sheet x 10 sheets)
Film type

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/1-4800-52/