Tấm băng 2 mặt chịu nhiệt

  • Mã sản phẩm: 4-206-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 168,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 43 x 43 x 0.15
Quantity : 1 bag (3 pieces)
Material: Filler/aluminum oxide, carrier/aluminum
Flame retardant/UL 94 V-O
Thermal resistance: 3.4 ℃cm2/W
Thermal conductivity: 0.5 W/m · k
Adhesives: Highly adhesive acrylic adhesives
Peeling strength: 0.862 MPa (125 psi)