Tăm bông TexWipe TX714A

  • Thương hiệu: TexWipe
  • Mã sản phẩm: 1-7696-01
  • Quy cách (Đóng gói): 2 small bags
  • Giá nhà sản xuất: 1,724,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model: TX 714 A
Quantity: 1 bag (Two 50 pieces / Envelopes)
Large type
material: Head / Polyester, Handle / PP (polypropylene)
Size: Total length / 127.5 mm, Head / 12.7 x 25.7 mm thickness 4.2 mm handle, Handle / 5.2 x 101.8 mm thickness mm 3.0
Quantity entered: 10 bag
* Price per bag.

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/d/1-7696-01/?q=1-7696-01