Quả cân chuẩn ( CN Hiệu chuẩn JP)

  • Mã sản phẩm: 2-470-03-20
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 13,108,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Surface roughness (nonmagnetic stainless steel): mirror finish
Type: Made in nonmagnetic stainless steel for casting
Grade : F2 (Grade 1)
Weight: 5kg
This product is JCSS calibration. calibration certificate (calibration certificate test results report) is attached.