Pipet điện

  • Mã sản phẩm: 3-7013-14
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 6,335,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (μL): 100 to 1000
Minimum variable (μL): 5
Accuracy (%): ±3.0
Reproducibility (%): ≦ 0.6
Dispensing speed: 3-step adjustment
Autoclavable (121 ℃・20 min・Head part )
battery : Lithium-Ion power supply
Accessories: AC adapter, USB cable