Pipet điện

  • Mã sản phẩm: 3-7013-13
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 6,335,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (μL): 30 to 300
Minimum variable (μL): 1
Accuracy (%): ±3.0
Reproducibility (%): ≦ 0.7
Dispensing speed: 3-step adjustment
Autoclavable (121 ℃・20 min・Head part )
battery : Lithium-Ion power supply
Accessories: AC adapter, USB cable