Phong kế/ Thiết bị đo tốc độ gió

  • Mã sản phẩm: 2-133-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 9,612,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Measurement range: Wind speed/0.2 – 30m/s, Air volume/0 – 99999m3/m, Temperature/-20 to +60℃
Measurement accuracy: Wind speed/+/- (1.5%rdg + 0.3m/s) 0.2 – 20m/s, +/- (3%rdg + 0.3m/s) other, Temperature/+/- 0.6℃
Power supply: AAA dry cell x 4 pieces (included for test)
Size (mm): 106 x 51 x 269
Weight (g): 200
Model number: WS-05