Phễu chiết quả lê

  • Mã sản phẩm: 6-160-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,600,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 4300-0250
Bottom length: 65 mm (outer diameter / φ 8.5 mm, inner diameter / φ 6.8 mm)
Capacity: 250 mL
Maximum outer diameter: φ 77 mm