Ống pipet

  • Mã sản phẩm: 6-7703-07-20
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 17,258,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: NO.6
double pipe
Measurement range: 250 to: 300 ℃
Minimum scale: 0.1 ℃
Total length : 300mm
Diameter: approximately φ7.3mm
transcript
Material: Mercury
*We also do recalibration. Please contact us.
Code Number: JC -1146