Ống phát hiện khí Gas Detector Tube 216S

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-70
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 216S Acetic acid
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Acrylic Acid (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 1 – 50ppm

Measurement gas name: Isovaleric Acid
▼Measurement range: 3 – 50ppm

Measurement gas name: Isobutyric Acid
▼Measurement range: 3 – 50ppm

Measurement gas name: Formic acid
▼Measurement range: 1 – 50ppm

Measurement gas name: n-Valeric acid
▼Measurement range: 3 – 70ppm

Measurement gas name: Acetic acid
▼Measurement range: 1 – 50ppm

Measurement gas name: Propionic Acid
▼Measurement range: 3 – 50ppm

Measurement gas name: Acetic anhydride
▼Measurement range: 1 – 15ppm

Measurement gas name: Maleic Anhydride
▼Measurement range: 0.2 – 10ppm

Measurement gas name: Methacrylic Acid (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 1 – 50ppm

Measurement gas name: n-Butyric acid
▼Measurement range: 3 – 60ppm

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/8-5352-70/?q=8-5352-70%20