Ống phát hiện khí Gas Detector Tube 122SA

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-85
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 122SA Ethylene oxide
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Isopropyl Alcohol
▼Measurement range: 0.05 – 2.5%

Measurement gas name: Ethylene oxide
▼Measurement range: 0.01 – 4%

Measurement gas name: Ethylene oxide
▼Measurement range: 0.01 – 4%

Measurement gas name: Furan (stabilized with BHT)
▼Measurement range: 0.01 – 2.0%

Measurement gas name: Methyl isobutyl ketone
▼Measurement range: 0.01 – 0.6%

Measurement gas name: Methyl ethyl ketone
▼Measurement range: 0.05 – 5.0%

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5352-85/