Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-10
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 502,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 181 Aniline
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: N,N-Dimethylaniline
▼Measurement range: 2.5 – 30ppm
▼Standard suction times (n): 3
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: N-Methylaniline
▼Measurement range: 3.5 – 42ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: o-Toluidine
▼Measurement range: 5 – 60ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Aniline
▼Measurement range: 1.25 – 60ppm
▼Standard suction times (n): 3
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –