Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-09
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 151L Acetone
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 2 (refrigeration required)

Measurement gas name: Acetone
▼Measurement range: 50 – 12000ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Working environment measurement standard

Measurement gas name: Propionaldehyde
▼Measurement range: 24 – 1880ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Methyl ethyl ketone
▼Measurement range: 21 – 1680ppm
▼Standard suction times (n): 5
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used