Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-08
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 151 Acetone
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Acetone
▼Measurement range: 0.05 – 2.0%
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Cyclohexene
▼Measurement range: 0.05 – 0.8%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used