Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 92 Acetaldehyde
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 2 (refrigeration required)

Measurement gas name: Acetaldehyde
▼Measurement range: 5 – 750ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Diacetyl
▼Measurement range: 25 – 1500ppm
▼Standard suction times (n): 3
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale