Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 502,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 93 Acrolein
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 2 (refrigeration required)

Measurement gas name: Acrolein
▼Measurement range: 3.3 – 800ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –