Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-56
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 502,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 138 Dichloromethane
Number of measurements of 1 box: 5
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Dichloromethane
▼Measurement range: 20 – 500ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Ethyl chloride
▼Measurement range: 15 – 150ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used