Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-47
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 163L Ethylene oxide
Number of measurements of 1 box: 5
Expiration date (year): 1 (refrigeration required)

Measurement gas name: Ethylene oxide
▼Measurement range: 0.4 – 350ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Epichlorohydrin
▼Measurement range: 1.2 – 120ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Propylene oxide
▼Measurement range: 1 – 100ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used