Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-46
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 502,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 163 Ethylene oxide
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: 1,4-Dioxane
▼Measurement range: 0.1 – 6.0%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Ethylene oxide
▼Measurement range: 0.05 – 3.0%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Propylene oxide
▼Measurement range: 0.065 – 3.9%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used