Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-28
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 1M Carbon monoxide
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Carbon monoxide
▼Measurement range: 0.05 – 4.0%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –