Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 502,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 191 Acrylonitrile
Number of measurements of 1 box: 5
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Acrylonitrile (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 2 – 360ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Propionitrile
▼Measurement range: 50 – 1200ppm
▼Standard suction times (n): 4
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used