Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-18
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 101 Gasoline
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Isooctane
▼Measurement range: 0.027 – 0.54%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Octane
▼Measurement range: 0.036 – 0.72%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Heptane
▼Measurement range: 0.015 – 1.2%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used