Detector tube (Gastech) Hydrogen sulfide Ống thử khí 4L

  • Thương hiệu: GASTEC
  • Mã sản phẩm: 9-802-33
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 4L hydrogen sulfide
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Hydrogen sulfide
▼Measurement range: 1 – 240ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/9-802-33/?q=9-802-33%20