Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-14
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 3H Ammonia
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Ammonia
▼Measurement range: 0.2 – 32%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Dimethylamine
▼Measurement range: 1.2 – 19.2%
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used