Ống nhôm

  • Mã sản phẩm: 3-9798-18
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 5,898,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Stainless steel beaker (1000 mL)
*The adapter that connects the rod to the container comes with the container.