Ống lưu mẫu

  • Mã sản phẩm: 3-8624-01
  • Quy cách (Đóng gói): 125 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 2,141,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): 8 Ren 0.2
Color: Natural
Quantity : 1 bag (125 pieces)
Material : PP (Polypropylene)
Autoclavable (121 ℃ for 15 minutes)