Ống lưu mẫu

  • Mã sản phẩm: 3-8624-11
  • Quy cách (Đóng gói): 130 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 2,359,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): caps for 8 strollers, 0.2 cm long
Color: Natural
Quantity : 1 bag (130 pieces)
Material : PP (Polypropylene)
Autoclavable (121 ℃ for 15 minutes)