Ống lưu mẫu

  • Mã sản phẩm: 3-8631-05
  • Quy cách (Đóng gói): 500 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 651,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): 1.5
Color: Green
Material : PP (polypropylene tube)
Centrifugal load: 30,000 G
0.1 mL graduated
Boiling sterilizable, autoclavable (121 ℃ for 15 minutes)
RNase, DNase, DNA and pyrogen free
Heat-resistant temperature: 80 to + 121 ℃
Quantity : 1 bag (500 pieces)