Ống lưu mẫu

  • Mã sản phẩm: 3-8628-03
  • Quy cách (Đóng gói): 5 bags
  • Giá nhà sản xuất: 2,469,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): 0.6
Packaging: Sterilization Bulk
Quantity : 1 bag (50 pieces/bag x 5 bags)
Material : Silicone-treated PP (Polypropylene)
Centrifugal load: 30,000 G
0.1 mL graduated
RNase, DNase, DNA and pyrogen free
Heat-resistant temperature: 80 to + 121 ℃
Electron beam sterilized
Not autoclavable