Ống lưu mẫu

  • Mã sản phẩm: 3-8627-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1000 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 1,879,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): 0.5 w/cap
Color: Blue
Quantity : 1 bag (1000 pieces)
Material : PP (Polypropylene)
Autoclavable (121 ℃ for 15 minutes)