Ống đong

  • Mã sản phẩm: 2-9471-08
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,180,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

With bumpers
Capacity (mL): 2000
One scale (mL): 20
ASTM tolerance (± mL): 12
outer diameter x Height (About mm): 83 x 520
PYREX (R)
WHITE scale
Material: borosilicate glass