Ống đong

  • Mã sản phẩm: 2-9471-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 321,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

With bumpers
Capacity (mL): 100
One scale (mL): 1
ASTM tolerance (± mL): 1
outer diameter x Height (About mm): 29 x 254
PYREX (R)
WHITE scale
Material: borosilicate glass