Ống đong

  • Mã sản phẩm: 2-9471-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 295,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

With bumpers
Capacity (mL): 50
One scale (mL): 1
ASTM tolerance (± mL): 0.5
outer diameter x Height (About mm): 24 x 225
PYREX (R)
WHITE scale
Material: borosilicate glass