Ống đong

  • Mã sản phẩm: 2-9471-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 275,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

With bumpers
Capacity (mL): 25
One scale (mL): 0.2
ASTM tolerance (± mL): 0.3
outer diameter x Height (About mm): 18 x 192
PYREX (R)
WHITE scale
Material: borosilicate glass