Ống đong

  • Mã sản phẩm: 2-9471-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 184,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): 10
One scale (mL): 0.1
ASTM tolerance (± mL): 0.2
outer diameter x Height (About mm): 13 x 178
PYREX (R)
* 3022-10 has a funnel shape
WHITE scale
Material: borosilicate glass