Ống thử khí Gas Detector Tube (Kitagawa Type) Ammonia 105SD

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-28
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 105SD

Detecting tube name: 105SD Ammonia
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Ammonia
▼Measurement range: 0.2 – 20ppm

Measurement gas name: Diisopropylamine
▼Measurement range: 1 – 16ppm

Measurement gas name: Cyclohexylamine
▼Measurement range: 1 – 20ppm

Measurement gas name: Di -n- Butylamine
▼Measurement range: 2 – 20ppm

Measurement gas name: Di-n-Propylamine
▼Measurement range: 1 – 14ppm

Measurement gas name: N,N-Dimethylaniline
▼Measurement range: 0.5 – 9ppm

Measurement gas name: o-Toluidine
▼Measurement range: 2 – 22ppm

Measurement gas name: p-Toluidine
▼Measurement range: 2 – 20ppm

Measurement gas name: Pyridine
▼Measurement range: 0.5 – 10ppm

Measurement gas name: Butylamine
▼Measurement range: 1 – 20ppm

Measurement gas name: Propylamine
▼Measurement range: 1 – 20ppm

Measurement gas name: Pentylamine
▼Measurement range: 2 – 22ppm

Measurement gas name: N-Methylaniline
▼Measurement range: 0.5 – 6ppm

Measurement gas name: Morpholine
▼Measurement range: 2 – 22ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5352-28/