Ống thử khí Gas Detector Tube Hydrocarbon 187S

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5353-62
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 187S

Detecting tube name: 187S Hydrocarbon
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Octane
▼Measurement range: 100 – 2800ppm

Measurement gas name: Kerosene
▼Measurement range: 2 – 20mg/L

Measurement gas name: Cyclohexane
▼Measurement range: 50 – 1400ppm

Measurement gas name: Hydrocarbon
▼Measurement range: 50 – 1400ppm

Measurement gas name: Mineral spirit
▼Measurement range: 2.5 – 40mg/L

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5353-62/