Ống thử khí Gas Detector Tube Styrene 158S

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5353-25
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 158S

Detecting tube name: 158S Styrene
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Divinylbenzene
▼Measurement range: 5 – 50ppm

Measurement gas name: Styrene
▼Measurement range: 2.5 – 300ppm

Measurement gas name: α-Pinene
▼Measurement range: 20 – 300ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5353-25/