Ống thử khí Gas Detector Tube Methyl Bromide 157SB

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5353-15
  • Quy cách (Đóng gói): 5 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 157SB

Detecting tube name: 157SB Methyl bromide
Number of measurements of 1 box: 5

Measurement gas name: 1,2-Dichloropropane
▼Measurement range: 20 – 250ppm

Measurement gas name: Dibromomethane
▼Measurement range: 2.5 – 40ppm

Measurement gas name: Ethyl bromide
▼Measurement range: 5 – 400ppm

Measurement gas name: Methyl bromide
▼Measurement range: 0.4 – 80ppm

Measurement gas name: Bromochloromethane
▼Measurement range: 2 – 400ppm

Measurement gas name: 1-Bromopropane
▼Measurement range: 5 – 80ppm

Measurement gas name: 2-Bromopropane
▼Measurement range: 5 – 80ppm

Measurement gas name: Bromoform (stabilized with Ethanol)
▼Measurement range: 0.5 – 20ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5353-15/