Ống thử khí Gas Detector Tube Dichloromethane 180S

  • Mã sản phẩm: 8-5353-10
  • Quy cách (Đóng gói): 5 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 180S

Detecting tube name: 180S Dichloromethane
Number of measurements of 1 box: 5

Measurement gas name: Dichloromethane
▼Measurement range: 10 – 1000ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5353-10/