Nút chặn

  • Mã sản phẩm: 0-5734-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 118,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material : Transparent PS (polystyrene)
Model number: NRT・AB shallow type Short Hand
Size: Length: 400 mm, Height: 75mm
Application: NRT/AHT/AB/HAB type can be used horizontally or vertically.
*Please order after checking the size.