Nút chặn

  • Mã sản phẩm: 0-5734-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 138,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material : Transparent PS (polystyrene)
Model No.: NRT・AB shallow type Nagate
Size: Length: 600 mm, Height: 75mm
Application: Can be used for both portrait and landscape NRT/AB types.
*Please order after checking the size.