Nút chặn

  • Mã sản phẩm: 0-5734-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 181,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material : Transparent PS (polystyrene)
Model No.: NRT・AB deep type Tanote/AHT・HAB deep type Nagate
Size: Length: 400 mm, Height: 150mm
Application: NRT/AHT/AB/HAB type can be used horizontally or vertically.
*Please order after checking the size.