Nước đệm peptone

  • Mã sản phẩm: 3-3620-02
  • Quy cách (Đóng gói): 60 small bags
  • Giá nhà sản xuất: 4,457,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 1.02448.0060
Medium name: Buffered peptone water
Applies to: First enrichment of salmonella
Quantity: 1 box (5.7g pack x 60 packs)
γ ray sterilized
*Storage temperature: 15 – 25℃