Nguồn điện DC

  • Mã sản phẩm: 4-203-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,556,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 91 x 164 x 93
Power supply : AC100V 50/60Hz
Rated output voltage: 1.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, 6 V, 9 V, 12 V, 15 V
Maximum output current: 0.8 A
Weight: 1.4 kg