Nắp đĩa wafer

  • Mã sản phẩm: 9-3055-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 96,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: H22-301JV-0615
Product name: Cover
Material: Natural PP (polypropylene)