Mũ trùm đầu phòng sạch

  • Mã sản phẩm: 9-4008-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: PA1362A
Autoclavable
Size: M
Material: Asahi Kasei PRIETA(R)III (polyester 100% (conductive fiber 4.5mm width weaved))
1/2 twill high density fabric
Grade standard: Class 100
Hood type
It has dustproofness, antistatic property, durability and corresponds to autoclave.